Gratulacje

Podczas tej wyprawy Wasz zespół:

  • dotarł do 1251 osób
  • współpracował po drodze z 420 osobami 
  • przekonał 49 osób do mądrego działania wobec wody
  • zaoszczędził 152 litrów wody przed marnotrawstem - to tyle, ile czystej wody potrzeba dla 232 osób w ciągu roku!


Razem Wy i inne zespoły w naszym kraju:

  • dotarliście do 21679 osób w swoim otoczeniu
  • współpracowaliście po drodze z 5437 kolegami i domownikami
  • przekonaliście 1020 osób do mądrzejszego postępowania z wodą
  • zaoszczędziliście 2311 litrów wody przed marnotrawstem - to tyle, ile wody potrzeba do produkcji  4 kg zboża!

 
Świetna robota! Wasz zespół jest wzorem Badaczy Wody! Pomyślcie, co możecie jeszcze zrobić - możecie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym osiągnąć to, co Wam się udało.

Osiągnięcia
Powrót
200
Powrót
Pokaż szczegóły
Franciscans
Postęp w misji
Czysta woda
activity complete
activity incomplete
activity incomplete
Tajemnicza woda
activity complete
activity incomplete
activity incomplete
Woda na świecie
activity complete
activity incomplete
activity incomplete
Cenna woda
activity complete
activity complete
activity incomplete
Szkoła miesiąca1
Twoja szkoła ma
Dotarła do 1251 osób
Zaangażowała 420 osoby
Zmieniono sposób, w jaki 49 osób korzysta z wody
To 2490 punktów , 76 m3 wody zaoszczędzone - tak trzymaj!
Franciscans
St Francis School, Victoria
2490
 punkty 
Malta jest dumna z naszego ogólnego wyniku 7930 punkty
Ta szkoła Dotarła do 1251 osób Zaangażowała 420 osoby Zmieniono sposób, w jaki 49 osób korzysta z wody
News
Studying habitats
zawiera załącznik
Autor postu St Francis School, Victoria, Malta na 17 maj 2019
Post odnoszący się do MiniSASS,
Creatures and their habitats cannot speak, so we must and we will!

The Year 4 students first watched video clips specially prepared for them by their class teacher, on different fresh water habitats where we find living creatures.  The class was brainstormed on ideas for their own outing, discussing different creatures they might find. The students then v

...
Secret Water Book Swap
zawiera załącznik
Zamieszczono na 14 maj 2019
Enjoying a swapped book.
Water Sources and Water conservation
zawiera załącznik
Zamieszczono na 16 marzec 2019
Slow the flow, save H20
zawiera załącznik
Zamieszczono na 23 listopad 2018
Slow the flow, save H20
5 4
150
0
21
29
52
0
Pokaż więcej
Badacz Wody wspierany jest przez
Program Wodny HSBC
i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
9.50 MB