Gratulacje

Podczas tej wyprawy Wasz zespół:

  • dotarł do 1607 osób
  • współpracował po drodze z 712 osobami 
  • przekonał 153 osób do mądrego działania wobec wody
  • zaoszczędził 393 litrów wody przed marnotrawstem - to tyle, ile czystej wody potrzeba dla 598 osób w ciągu roku!


Razem Wy i inne zespoły w naszym kraju:

  • dotarliście do 19608 osób w swoim otoczeniu
  • współpracowaliście po drodze z 7398 kolegami i domownikami
  • przekonaliście 1360 osób do mądrzejszego postępowania z wodą
  • zaoszczędziliście 2412 litrów wody przed marnotrawstem - to tyle, ile wody potrzeba do produkcji  68 kg zboża!

 
Świetna robota! Wasz zespół jest wzorem Badaczy Wody! Pomyślcie, co możecie jeszcze zrobić - możecie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym osiągnąć to, co Wam się udało.

Osiągnięcia
Powrót
200
Powrót
Pokaż szczegóły
Warmińskie Kropelki
Postęp w misji
Czysta wodaZakończony!
Tajemnicza woda
activity complete
activity complete
activity incomplete
Woda na świecie
activity complete
activity complete
activity incomplete
Cenna woda
activity complete
activity incomplete
activity incomplete
Szkoła miesiąca1
Twoja szkoła ma
Dotarła do 1607 osób
Zaangażowała 712 osoby
Zmieniono sposób, w jaki 153 osób korzysta z wody
To 2840 punktów , 196 m3 wody zaoszczędzone - tak trzymaj!
Warmińskie Kropelki
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu
2840
 punkty 
Polska jest dumna z naszego ogólnego wyniku 31720 punkty
Ta szkoła Dotarła do 1607 osób Zaangażowała 712 osoby Zmieniono sposób, w jaki 153 osób korzysta z wody
News
Dzień z życia !!!
Post odnoszący się do Dzień z życia,
Warmińskie Kropelki
Warmińskie Kropelki

Po lekcji przyrody Badacze z klasy VIb przedstawili "dzień ż życia"  rówieśników z Indii, Ghany,  USA, Urugwaju i Wielkiej Brytanii, czyli w jaki sposób rówieśnicy na innych kontynettach korzystają z wody. Pokazali też ilości zużywanej wody. Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, ponieważ uczniowie porównywali zdobyte informację z własnym żużyciem wody. Była to bardzo interesująca lekcja. 
3 9 8
0
2
244
43
107
4 8
Pokaż więcej
Badacz Wody wspierany jest przez
Program Wodny HSBC
i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
9.00 MB