Gratulacje

Podczas tej wyprawy Wasz zespół:

  • dotarł do 0 osób
  • współpracował po drodze z 0 osobami 
  • przekonał 0 osób do mądrego działania wobec wody
  • zaoszczędził 0 litrów wody przed marnotrawstem - to tyle, ile czystej wody potrzeba dla 0 osób w ciągu roku!


Razem Wy i inne zespoły w naszym kraju:

  • dotarliście do 0 osób w swoim otoczeniu
  • współpracowaliście po drodze z 0 kolegami i domownikami
  • przekonaliście 0 osób do mądrzejszego postępowania z wodą
  • zaoszczędziliście 0 litrów wody przed marnotrawstem - to tyle, ile wody potrzeba do produkcji  0 kg zboża!

 
Świetna robota! Wasz zespół jest wzorem Badaczy Wody! Pomyślcie, co możecie jeszcze zrobić - możecie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym osiągnąć to, co Wam się udało.

Osiągnięcia
Powrót
200
Powrót
Pokaż szczegóły
Silindile Primary School
Postęp w misji
Czysta woda
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Tajemnicza woda
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Woda na świecie
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Cenna woda
activity incomplete
activity incomplete
activity incomplete
Szkoła miesiąca0
Twoja szkoła ma
Dotarła do 0 osób
Zaangażowała 0 osoby
Zmieniono sposób, w jaki 0 osób korzysta z wody
To 0 punktów , 0 m3 wody zaoszczędzone - tak trzymaj!
Nazwa zespołu
Silindile Primary School
0
 punkty 
Afryka Południowa jest dumna z naszego ogólnego wyniku 83840 punkty
Ta szkoła Dotarła do 0 osób Zaangażowała 0 osoby Zmieniono sposób, w jaki 0 osób korzysta z wody
News
Restore, protect and fund!!
Autor postu Phumelelani Primary, South Africa na 23 październik 2020

Today Phumelelani learners learnt all about the climate change. What is causing the climate to change, how we are contributing to the warming of the planet and what are the consequences if global temperature exceeds the 2 degree threshold. Already we have witness in our own life how the planet is warming, some places are getting drier whilst other experience dramatic floods, typhoons and hurricanes. The water cycle is disrupted.

After looking at pictures and discussing the solutions, the children were enlightened with a short video on Grenta Thunberg ‘ School strike for Climate Change”. She is a young Swedish girl who has single handily mobilised the youth around the world to take stronger action to stop climate change. The learners were inspired by her courage. One child writes, “ Im amazed that one girl can get so many people together and show them that climate change is real” One child writes, “ If I could speak to the president I would tell him to stop thinking about money and votes, think about our future, why do we need a president when he cannot take care of our future and protect the nature that we depend on. He must stop funding companies that destroy nature and fund business that protect and restore”
0
0
0
0
0
0
0
Pokaż więcej
i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
16.00 MB