Sponsor

Program Badacz Wody jest dofinansowany w Polsce przez Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Mazowieckie i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
2.00 MB