Polska
15

13220
punkty zdobyte przez nasze 274 szkoły

Gala warszawskich zespołów w MPWiK
Zamieszczono na 29 październik 2019

W piątek 25.10.2019 w sali DKW Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na terenie Filtrów Warszawskich spotkali się warszawscy uczniowie - laureaci międzynarodowego programu Badacz Wody 2018/2019. Dwie szkolne drużyny - „Wodoodporni” ze Szkoły Podstawowej Nr 157 im. A. Mickiewicza i „Prusaki” z XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa - okazały się najlepszymi razem z pięcioma podobnymi zespołami w Polsce.
Celem gali było przedstawienie przez uczniów swoich rocznych osiągnięć w programie, nagrodzenie ich wysiłku nagrodami i wręczenie statuetek.
Uczestników powitali prezes Fundacji GAP Polska, Zdzisław Nitak oraz gospodarz miejsca, dyrektor Pionu Organizacyjnego MPWiK, p. Witold Roman. Ze strony wieloletniego międzynarodowego sponsora - banku HSBC wystąpił Mirosław Zarzycki. Obecne były przedstawicielki jury: dr Anna Batorczak z Uniwersytetu Warszawskiego i Magdalena Kołodziejska z Akademii Pedagogiki Specjalnej, wybierające najlepszy polski zespół do etapu międzynarodowego w W. Brytanii w listopadzie 2019.
Zespoły uczniów podzieliły się swoimi doświadczeniami w formie prezentacji multimedialnej i dialogu z jury. Zakres przedsięwzięć podejmowanych przez młodzież przez cały rok był szeroki: od badań jakości wody w Wiśle i publikacji na blogu programu, budowanie filtra i doświadczenie oczyszczana wody naśladującego przyrodę i wodociągi miejskie, poprzez prowadzenie dla młodszych i swoich rówieśników zajęć o tematyce wodnej, badanie wody „ukrytej” w pożywieniu, instalację zbiornika na deszczówkę spływającą ze szkolnego dachu, tworzenie ogrodu warzywnego, po ogólnoszkolną imprezę pod hasłem Festiwalu Wody. Pochwalono się także twórczością artystyczną - opracowaną piosenką z tematem wodnym i wierszem zachęcającym do poszanowania wody w życiu codziennym.
W podziękowaniu za zaangażowanie w działania wodne 40 uczniów otrzymało nagrody - plecaki z logo MPWiK, a szkoły - statuetki z ...kranem.
Po gali młodzież zaproszona została do zwiedzania muzeum i instalacji Filtrów warszawskich. Było to doskonałe podsumowanie rocznych działań Badaczy Wody.

Gratulujemy drużynom SP nr 157 i XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa!
Lokalny partner GAP Poland

Fundacja GAP Polska jest organizacją pożytku publicznego wspierającą prowadzenie coraz bardziej zrównoważonego stylu życia w szkołach i społecznościach lokalnych.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
14.00 MB