O programie
3980 zespołów jest zarejestrowanych...
3980 zespołów Badacza Wody zarejestrowało się już do działań...
Badacze Wody z 3980 drużyn pomagają napełnić świat wodą dla wszystkich...
95% NASZEGO CELU, ABY POMÓC GO OSIĄGNĄĆ PROSIMY O...
Pomóż nam osiągnąć nasz cel
To 95% naszego celu, aby pomóc
95% NASZEGO CELU, ABY POMÓC GO OSIĄGNĄĆ PROSIMY O...

Badacz Wody zachęca uczniów w wieku 8-14 lat w 11 krajach do podejmowania odważnych i zdecydowanych działań na rzecz poszanowania naszej cennej wody poprzez zabawne i interaktywne Misje oszczędzania wody. Zobacz naszą infografikę pokazującą jego fantastyczne wyniki!
Posłuchaj bezpośrednio uczniów, co mają do powiedzenia o swoim edukacyjnym doświadczeniu Badacza Wody w tym krótkim wideo.

Elastyczny program
Czy jesteście małym kołem ekologicznym, czy macie nadzieję prowadzić projekt całą szkołą, Badacz Wody da się przystosować, aby spełniał cele nauczania w dostępnym dla Was czasie. Wszystkie Wyzwania mają zapewnione materiały pomocnicze do przeprowadzenia aktywności przez uczniów. Tak więc program wymaga niewielkiego planowania.
Jeśli zdecydujecie się w to wejść, otrzymacie:
• Dostęp do ponad 100 stron gotowych materiałów zajęć;
• Szansę otrzymania nagród w uznaniu za osiągnięcia uczniów;
• Możliwość zanurzenia się uczniów w sprawach o znaczeniu globalnym.

Międzynarodowy zasięg
Dzięki ponad 2600 zespołom w 11 krajach Badacz Wody stwarza uczniom możliwości współpracy z rówieśnikami ponad granicami na skalę międzynarodową. Innowacyjny sposób, aby zarażać entuzjazmem przyszłe pokolenia do stawania się obywatelami świata, działającymi lokalnie i myślącymi globalnie.

W Polsce
Czy szukasz sposobów poznania spraw wody, stawienia czoła globalnym wyzwaniom ekologicznym, czy po prostu probujesz nauki poprzez zabawę, zanurz się głębiej w Misje poszanowania wody i przyłącz do społeczności Badaczy Wody! Dla utworzenia zespołu potrzebujesz jedynie grupy w wieku 8-14 lat i lidera zespołu prowadzącego spotkania. Mile widziane są klasy, roczniki międzyklasowe, harcerze, koła ekologiczne, pozaszkolne kluby zainteresowań i wszystko co mieści się między nimi!

Badacz Wody wspierany jest przez
Program Wodny HSBC
i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
7.25 MB