Zasoby

Badacz Wody jest dostępny bezpłatnie w formie pakietu plików do pobrania z naszej strony przez szkoły i młodzieżowe zespoły na całym świecie. W tym pakiecie możesz znaleźć:

  • Pakiet pomocy edukacyjnych, który obejmuje wszystkie wyzwania, scenariusze zajęć i materiały pomocnicze.
  • Poradnik Festiwalu Wody, którego celem jest inspirowanie i wyposażenie Ciebie w opis działań podczas własnej imprezy podnoszącej świadomość wody.

Proszę wybrać poniżej język.

Jeśli Twoja organizacja chciałaby w swoim kraju wspierać szkoły w tym interaktywnym, internetowym Badaczu Wody, prosimy kliknij tutaj.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
2.00 MB