Dobre praktyki
changing habits
A Water Explorer team work to stop their community dumping electronics in their lake
Theme: Protecting nature
The team with their collection of old electronics

Podczas badania wody w miejscowym stawie uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pionkach zauważyli porzucone w zaroślach przy brzegu odpady elektroniczne. Niestety, niektórzy mieszkańcy społeczności mieli nawyk wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych do wody. Zaniepokojeni tym, jaki to może mieś wypływ na jakość i zanieczyszczenie wody, Badacze postanowili przeprowadzić kampanię edukacyjną dla mieszkańców, aby skorygować sposób pozbywania się zużytego sprzętu domowego.
Zespół opracował ulotki i plakaty, a nawet zorganizował paradę w specjalnych strojach przez miasto, prosząc ludzi do przynoszenia do szkoły swoich odpadów elektrycznych i elektronicznych. Następnie umówili się z firmą zajmującą się recyklingiem takich odpadów, aby przyjechała i zabrała wszystko do utylizacji. Łącznie zebrano 6 ton zużytego sprzętu elektrycznego!
 Urząd Miasta wysoko ocenił wysiłki szkoły i wprowadził sposób systemowego, regularnego i dostępnego dla wszystkich odbioru zużytej elektroniki od mieszkańców.
Działania Badaczy Wody nie tylko ochroniły przez zanieczyszczeniem ich lokalny zbiornik wodny,  ale zaoszczędziły także ukrytą wodę, wykorzystywaną do produkcji urządzeń elektrycznych.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
2.00 MB