Badania naukowe

Na zakończenie programu chcemy pokazać światu, w jaki sposób Wasza szkoła i uczniowie rozwijacie w sobie postawę uczciwych obywateli myślących o wodzie. Chcemy również pokazać, jak wychodzicie naprzód i zmieniając swoje nawyki dotyczące wykorzystywania wody dajecie przykład znajomym, rodzinie i szerszej społeczności. Aby zmierzyć te korzyści, pragniemy przeprowadzić ankiety dla nauczycieli i uczniów. Zostaną one rozprowadzone na początku programu i ponownie po jego zakończeniu.

Wypełnienie ankiet przez uczniów i nauczyciela otwiera dostęp do Misji, daje dodatkowe punkty i jest wymagane przy wsparciu dotacją na Festiwal Wody oraz otrzymania dyplomów i nagród w programie Badacza Wody.

Niniejszy dokument zawiera wyjaśnienia, jak postępować odnośnie ankiet. Tematy obejmują:
Etyka - pierwsza rzecz przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, w tym Zgoda rodziców
Złote zasady zbierania danych
Ankieta ucznia - do wykonania co najmniej trzy
Ankieta nauczyciela - do wykonania co najmniej jedna

Będziemy wdzięczni za postępowanie według instrukcji.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
2.00 MB